When It's Business Critical

Annette Wallin väljer IT informa

Need an expert?
You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly

Med lång erfarenhet av databaser valde Annette Wallin att fortsätta sin karriär
hos oss på IT informa. Annette kommer att bidra med sitt stora kunnande i vårt specialistteam som är fokuserade på att leverera Diaverums klinikplattform. Klinikplattformen består av verksamhetskritiska IT system som används av 300 kliniker i 19 länder och är en kritisk komponent för att bibehålla och utveckla den höga kvalitet som Diaverum levererar till sina patienter.

Annette började hos oss den 18 november och är en bra förstärkning till vårt Diaverum-team då vi nyligen tecknade ett treårigt avtal med Diaverum om fortsatt leverans av vår service kring klinikplattformen.

Annette Wallin

Annette Wallin

Senior Consultant

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se