When It's Business Critical
Categories
News NewsFlash

Mia väljer IT informa

Som senior konsult väljer Mia Madsen att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Mia har lång erfarenhet som produktägare och Business Analyst på bl.a. Diaverum, Mercedes Benz och Sony Ericsson Mobile Communication, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Mia började hos oss 16 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.

Categories
News NewsFlash

Catarina väljer IT informa

Som senior konsult väljer Catarina Dehn att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Catarina har lång erfarenhet som projektledare och Business Analyst på bl.a. IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Categories
News NewsFlash

Joakim väljer IT informa

Som senior systemutvecklare väljer Joakim Svensson att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Joakim har lång erfarenhet som fullstackutvecklare på bl.a. Tetra Pak, Avensia och IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt. Joakim började hos oss 9 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.

Categories
News NewsFlash

Eric väljer IT informa

Som senior systemutvecklare väljer Eric Ericsson att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Eric har lång erfarenhet som front end-utvecklare på bl.a. Tetra Pak, Ericsson och IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.Eric började hos oss 1 september och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.

Categories
News

Lukas väljer IT informa

Som systemutvecklare väljer Lukas Svensson att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Lukas har erfarenhet inom spelindustrin med C++ som en av hans tunga kompetenser inom programmering.

Categories
News NewsFlash

IT informa söker utvecklare

Vi på IT informa söker fler utvecklare till vårt kontor i Lund som till störst del är verksam i Öresundsregionen. Vi hjälper våra kunder att utveckla och hantera affärskritiska IT-system, kvalitetssystem och utvecklingsprocesser samt tillhandahåller nyckelkompetenser som krävs för att utveckla och underhålla deras system.

Categories
Articles GDPR

Att genomföra ett GDPR-projekt med full kontroll

På IT informa har vi genomfört ett flertal projekt där regulatoriska krav är styrande. Det kan vara regulatoriska krav som PUL, Patientdatalagar i olika länder, etc., och nu även Dataskyddsförordningen (GDPR). Gemensamt för dessa projekt är att vi arbetar med en fungerande metod och verktyg för att säkerställa att vi når upp till rätt compliance-nivå, men även att vi bibehåller den under livscykeln.

Categories
Articles GDPR

GDPR och registerutdrag, blir det en skillnad mot idag?

Idag är det ett fåtal individer som begär ett utdrag från våra register. Förmodligen bara en bråkdel av promille av den totala mängd personuppgifter som vi hanterar. Men vad kommer att hända när den nya lagstiftningen har trätt i kraft? Kommer antalet förfrågningar att öka? I så fall, i vilken omfattning? Hur kan man hantera detta rationellt? Detta är många av frågeställningarna som flera av våra kunder ställer sig i samband med att den nya Dataskyddsförordningen kommer att gälla

Categories
Articles GDPR

Business Analyst efter GDPR – uppgiftsminimering eller överinformation?

Erfarenheter från senaste halvårets GDPR arbete – Vissa företag har mycket kvar att göra andra har det mycket enklare. Alla känner till grundtankarna med PUL, få har kontroll på detaljinnehållet men vissa har väldigt god kontroll ändå medan andra får det att fungera mycket väl ändå. Oavsett så kommer införandet av GDPR att påverka företagen med väldigt stor sannolikhet.