Catarina Dehn väljer IT informa

Catarina Dehn

Catarina Dehn

Catarina is a PMP® Certified Project Management Professional with extensive working experience within project management.

Catarina väljer IT informa

Som senior konsult väljer Catarina Dehn att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Catarina har lång erfarenhet som projektledare och Business Analyst på bl.a. IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Catarina började hos oss 9 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Catarina joins IT informa

As a senior consultant, Catarina Dehn chooses to continue her career with us at IT Informa. Catarina has long experience as a Project Manager and Business Analyst at e.g. IKEA.

Catarina started with us on January 9 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued developments.