When It's Business Critical

Catarina Dehn väljer IT informa

Need an expert?
You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly

Catarina väljer IT informa

Som senior konsult väljer Catarina Dehn att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Catarina har lång erfarenhet som projektledare och Business Analyst på bl.a. IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Catarina började hos oss 9 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling. 

As a senior consultant, Catarina Dehn chooses to continue her career with us at IT Informa. Catarina has long experience as a Project Manager and Business Analyst at e.g. IKEA.

Catarina started with us on January 9 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued developments.

Catarina Dehn

Catarina Dehn

Senior Consultant

Catarina is a PMP® Certified Project Management Professional with extensive working experience within project management.

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson,
+46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se