When It's Business Critical
Categories
Articles

Missing People Sweden digitaliserar sitt ärendeflöde

Missing People Sweden stod inför utmaningen att säkerställa sin datakvalitet i samband med att Dataskyddsförordningen började gälla. Missing People Sweden valde ett ärendehanteringssystem baserat på Open Source för att lösa dessa utmaningar.

Categories
Articles GDPR

Att genomföra ett GDPR-projekt med full kontroll

På IT informa har vi genomfört ett flertal projekt där regulatoriska krav är styrande. Det kan vara regulatoriska krav som PUL, Patientdatalagar i olika länder, etc., och nu även Dataskyddsförordningen (GDPR). Gemensamt för dessa projekt är att vi arbetar med en fungerande metod och verktyg för att säkerställa att vi når upp till rätt compliance-nivå, men även att vi bibehåller den under livscykeln.

Categories
Articles GDPR

GDPR och registerutdrag, blir det en skillnad mot idag?

Idag är det ett fåtal individer som begär ett utdrag från våra register. Förmodligen bara en bråkdel av promille av den totala mängd personuppgifter som vi hanterar. Men vad kommer att hända när den nya lagstiftningen har trätt i kraft? Kommer antalet förfrågningar att öka? I så fall, i vilken omfattning? Hur kan man hantera detta rationellt? Detta är många av frågeställningarna som flera av våra kunder ställer sig i samband med att den nya Dataskyddsförordningen kommer att gälla

Categories
Articles GDPR

Business Analyst efter GDPR – uppgiftsminimering eller överinformation?

Erfarenheter från senaste halvårets GDPR arbete – Vissa företag har mycket kvar att göra andra har det mycket enklare. Alla känner till grundtankarna med PUL, få har kontroll på detaljinnehållet men vissa har väldigt god kontroll ändå medan andra får det att fungera mycket väl ändå. Oavsett så kommer införandet av GDPR att påverka företagen med väldigt stor sannolikhet.

Categories
Articles

Write your first Gradle plugin

The Gradle build system promises to hit the sweet spot between Ant and Maven. It allows for convention over configuration build scripts (lesser code). The build scripts are highly readable and compact compared to its XML based cousins (looking at you Ant and Maven) thanks to its own groovy based DSL (domain specific language) .

Categories
Articles

How health- and biotech related experience of regulatory requirements can be applied on other industries

How health- and biotech related experience of regulatory requirements can be applied on other industries

Categories
Articles

Scanning your Java App with jQAssistant and Neo4j

A system I am involved in as a developer relies on custom parsing of the source code to find all concrete subclasses of a particular class, excluding inner classes. These subclasses represent units for which user access can be configured. If this list is incomplete, the configuration will be incomplete, which in turn means missing user access.

Categories
Articles

Future-proof your architecture with Aspects

A refactoring aims to leave the code in a better state than before. But what happens after the dust is settled and it is time for some new development that must adhere to the new architecture. What can we do in order to avoid degeneration of the software architecture?

Categories
Articles

The refactoring safety net

Don’t underestimate the value of keeping your unit tests in shape. When it’s time for refactoring, your black box tests will help you get the job done faster.

Categories
Articles

Lessons learned from a Redmine implementation project

The most successful way can be summarized in three words – “just do it”. It is very important to be quick and not be afraid to change and re-change as experience grows.