When It's Business Critical

Diaverum ger IT informa fortsatt förtroende

Diaverum ger fortsatt förtroende till IT informa avseende vidareutveckling av verksamhetskritiska IT system

Diaverum och IT informa har tecknat ett treårigt avtal avseende förvaltning och vidareutveckling av Diaverums klinikplattform. Klinikplattformen består av verksamhetskritiska IT system som används av 300 kliniker i 19 länder.

Patrik Eriksson, Vice President Corporate IT, Diaverum: Avtalet är en viktig grundsten för Diaverums fortsatta expansion. Klinikplattformen är en kritisk komponent för att bibehålla och utveckla den höga kvalitet som Diaverum levererar till sina patienter. IT informa har genom åren visat att man är en stabil samarbetspartner.

Ulf Santesson, CEO, IT informa: Vi ser detta treåriga avtal som en bekräftelse på den service vi har levererat och är stolta att få vara med och fortsätta att bidra till Diaverums spännande utveckling. Viktiga faktorer för att få detta förtroende är hög individuell kompetens hos våra medarbetare i kombination med att vi som företag visat att vi kan avlasta kunden genom att ta över definierade ansvarsområden. Vi är bra på att samverka med de olika intressenterna i verksamheten och samtidigt hålla hög kvalitet i leveranserna och processerna.

Diaverum är Europas största produktoberoende tjänsteleverantör och en av världens ledande leverantörer av njursjukvård. Företaget har 20 års erfarenhet inom dialys, vilken går tillbaks till dess tid som en del av Gambro – en svensk sjukvårdsspecialist. Svenska rötter, ett internationellt tillvägagångssätt: patientens livskvalitet är i medelpunkten för alla aktiviteter. Stort fokus på medicinsk kvalitet, förebyggande vård, hantering och behandling av njursjukdom, såväl som dess fokus på den individuella patientvården, gör Diaverum unikt. Idag har vi 8 000 anställda som tar hand om fler än 26 000 patienter i 19 länder i Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Australien och Östeuropa. Diaverum har sina rötter i Lund, Sverige, och ett koncernledningsskontor i München, Tyskland. www.diaverum.com

IT informa är ett Malmöbaserat specialistbolag inom IT och Management, och har sedan starten 2008 fokuserat på att tillhandahålla specialistkonsulter och serviceåtagande kring verksamhetskritiska IT system inom industri, handel/logistik, vårdgivare och finans. IT informa består av ca 20 konsulter och fokuserar på att säkerställa kundernas utvecklingsprocesser genom att bemanna nyckelrollerna med senior kompetens. IT informa räknas av tidningen Veckans Affärer som ett av Superföretagen 2014. www.itinforma.se

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se