When It's Business Critical

IT informa utmanas i Pay IT Forward

Pixelant har tillsammans med näringslivsinitiativet Good Malmö tagit fram kampanjen Pay IT Forward. Namnet är en ordlek med IT och begreppet ”pay it forward”. Det betyder att om någon gör dig en tjänst så ska du, istället för att göra personen en tjänst tillbaka, göra någon annan en tjänst.

Det handlar om att man utmanar två beslutsfattare att träffa fem arbetssökande i IT-branschen inom 60 dagar. Varje arbetssökande får en timmes vägledning, tips och kontakter av beslutsfattaren. I utmaningen ingår också att spela in en video och utmana två andra beslutsfattare att göra samma sak inom 48 timmar.

Bakgrunden till kampanjen är att många unga människor står utan nätverk och kontakter i Malmö. Samtidigt finns det undersökningar som visar att sju av tio jobb förmedlas via privata nätverk.

Som en del i kampanjen har därför IT informa blivit utmanade av Fujitsu. Vi tar oss an utmaningen med glädje samtidigt som vi skickar den vidare till Elicit Syd och The Shipyard.

Följ utmaningen på: http://www.facebook.com/payitforwardchallengenetwork/timeline/

PayIT Forward
More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se