When It's Business Critical

Joakim Svensson väljer IT informa

Need an expert?
You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly

Joakim väljer IT informa

Som senior systemutvecklare väljer Joakim Svensson att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Joakim har lång erfarenhet som fullstackutvecklare på bl.a. Tetra Pak, Avensia och IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Joakim började hos oss 9 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.

 

As a senior system engineer consultant, Joakim Svensson chooses to continue his career with us at IT Informa. Joakim has long experience as a fullstack developer at Tetra Pak, Avensia and IKEA..

Joakim started with us on January 9 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued development.

Joakim Svensson

Joakim Svensson

Senior Consultant

Joakim is a passionated fullstack developer. He is skilled in Java, .NET, C#, REACT, TypeScript among others.

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson,
+46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se