Marcus Björk väljer IT informa

Marcus Björk

Marcus is a knowledgeable, software developer and IT professional with over 10 years’ experience and expertise in client and business needs.

Marcus väljer IT informa

Som senior systemutvecklare väljer Marcus Björk att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Marcus har lång erfarenhet som ledare inom ett flertal roller på bl.a. Avensia och Spctrm Digital Solutions, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Marcus började hos oss 1 september och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Marcus joins IT informa

As a senior system developer consultant, Marcus Björk chooses to continue his career with us at IT Informa. Marcus has extensive experience as a leader in a number of roles, including Avensia and Spctrm Digital Solutions, and has participated in a number of exciting projects.

Marcus started with us on September 1 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued development.