When It's Business Critical

Niklas Wendel väljer IT informa

Need an expert?
You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly

Med lång erfarenhet som IT-arkitekt valde Niklas Wendel att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Niklas har under en längre period varit uppskattad och bidragit mycket med sitt kunnande på både IKEA och E.ON.

Niklas började hos oss den 1 december och kommer under den närmsta perioden fortsätta med att bidra till IKEAs utveckling.

Niklas Wendel

Niklas Wendel

Senior Consultant

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se