When It's Business Critical

Robin Török väljer IT informa

Need an expert?
You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly

Vi vill hälsa Robin Török välkommen till IT informa. Robin är systemutvecklare och kommer att bidra med sin kompetens i vårt specialistteam som är fokuserade på att leverera Diaverums klinikplattform.

Klinikplattformen består av verksamhetskritiska IT system som används av 300 kliniker i 19 länder och är en kritisk komponent för att bibehålla och utveckla den höga kvalitet som Diaverum levererar till sina patienter.

Robin började hos oss den 18 november och är en bra förstärkning till vårt Diaverum-team då vi nyligen tecknade ett treårigt avtal med Diaverum om fortsatt leverans av vår service kring klinikplattformen.

Robin Török

Robin Török

Senior Consultant

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se