When It's Business Critical

Ulf Norrman väljer IT informa

Need an expert?
You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly

Med lång erfarenhet som projektledare och förändringsledare valde Ulf Norrman att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Ulf har en gedigen bakgrund som projektledare inom ett flertal spännande projekt på bl a IKEA, Sandvik, Tetra Pak, ST Ericsson och Köpenhamns Amt.

Ulf började hos oss den 1 september och kommer under den närmsta perioden att bidra till IKEAs utveckling.

With experience as Project Manager, and Change Manager, Ulf Norrman chose to continue his career with us at IT informa. Ulf has long experience of project management, and he has participated in several exciting projects at IKEA, Sandvik, Tetra Pak, ST Ericsson och Köpenhamns Amt.

Ulf started at IT informa in September and will work together with IKEA and their improvements.

Ulf Norrman

Ulf Norrman

Senior Consultant

More info...

For more information, please contact Ulf Santesson, +46 703 21 38 29ulf.santesson@itinforma.se