Deepu Dileep väljer IT informa

Deepu Dileep

Deepu Dileep

Deepu is a senior .NET Developer with 9+ years of experience in technologies used to design software systems.

Deepu väljer IT informa

Som senior konsult väljer Deepu Dileep att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Deepu har lång erfarenhet som systemutvecklare på bl.a. Tetra Pak, RM Education (Indien), Tag Rail (USA) och Concentrix One (USA), och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Deepu började hos oss 7 november och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Deepu joins IT informa

As a senior consultant, Deepu Dileep chooses to continue his career with us at IT Informa. Deepu has long experience as a System Developer at Tetra Pak, RM Education (India), Tag Rail (USA) och Concentrix One (USA).

Deepu started with us on November 7 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued development.