Görkem Sabuncu väljer IT informa

Görkem Sabuncu

Görkem Sabuncu

Görkem s a committed, reliable, and collaborative co-worker who will do what it takes to reach the goals through pro-active communication, strong stakeholder connections and smooth integration within teams. Always ready to take full responsibility, do something extra and look for ways to add value.

Görkem väljer IT informa

Som senior managementkonsult väljer Görkem Sabuncu att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Görkem har lång erfarenhet som ledare inom ett flertal roller på bl.a. IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Görkem började hos oss 17 maj och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Görkem joins IT informa

As a senior management consultant, Görkem Sabuncu chooses to continue his career with us at IT Informa. Görkem has extensive experience as a leader in a number of roles, including IKEA, and has participated in a number of exciting projects.

Görkem started with us on May 17 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued development.