Ina Eriksson i samarbete med IT informa

Ina Eriksson

Ina
Eriksson

I truly enjoy being a part of testing. To make secure the end user get the best product possible.

Ina i samarbete med IT informa

Som senior konsult väljer Ina Eriksson att fortsätta sin karriär tillsammans med oss på IT Informa. Ina har lång erfarenhet inom Test och har bistått IKEA i ett flertal projekt inom olika koncernbolag som IKEA Food, IKEA Service Office och IKEA Project Service Office. Här har Ina medverkat i ett flertal spännande projekt.

Ina påbörjade sitt uppdrag den 1 september och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Ina in collaboration with IT informa

As a senior consultant, Ina Eriksson chooses to continue her career with us at IT Informa. Ina has extensive experience within the test area at IKEA, and has participated in several exciting projects.


Ina began her assignment on 1 September and will contribute to the continued development of one of our customers in the coming period.