Jan Karström väljer IT informa

Jan Karström

Jan väljer IT informa

Med erfarenhet som managementkonsult väljer Jan Karström att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Jan har bl a lång erfarenhet som projektledare och har medverkat i flertal spännande projekt på bl a IKEA; Sony Mobile och AstraZeneca.

Jan började hos oss 17 september och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Jan joins IT informa

With experience as Management Consultant, Jan Karström chooses to continue his career with us at IT informa. Jan has long experience as a Project Manager, and he has participated in several exciting projects, including IKEA, Sony Mobile and AstraZeneca.

Jan started at IT informa September 17th, and will work together with one of our customers and their improvements.