Kasper Fast väljer IT informa

Kasper Fast

Kasper Fast

Kasper is an experienced DevOps and Infrastructure engineer with experience working in both small and large environments with mission critical systems.

Kasper väljer IT informa

Som senior systemutvecklare och DevOps väljer Kasper Fast att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Kasper har bl a lång erfarenhet och har medverkat i flertal spännande projekt. Kasper kommer senast från Axiell.

Kasper började hos oss 15 oktober och kommer under den närmsta perioden att bidra till två av våra kunders fortsatta utveckling.


Kasper joins IT informa

With experience as System Developer and DevOps, Kasper Fast chooses to continue his career with us at IT informa. Kasper has long experience and he has participated in several exciting projects. 

Kasper started at IT informa October 15 and he will begin with helping two of our customers and their development projects.