Leif Elison väljer IT informa

Leif Elison

Leif Elison

Leif is highly committed to building software solutions with customer value delivered fast with a minimum of bureaucracy and waste.

Leif väljer IT informa

Med erfarenhet som utvecklingschef och Agile coach väljer Leif Elison att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa.

Leif har ett stort engagemang i att bygga mjukvarulösningar med stort kundvärde som levereras med kort ledtid och minimal byråkrati. Glädje, energi och stolthet är ledord i den processen.

Leif började hos oss 14 oktober och kommer under den närmsta perioden att hjälpa en av våra kunder att implementera ERP-system.


Leif joins IT informa

With experience as manager and agile coach, Leif Elison chooses to continue his career with us at IT informa. Leif is highly committed to building software solutions with customer value delivered fast with a minimum of bureaucracy and waste. Leif introduces joy, energy and pride in this process.

Leif started at IT informa October 14th and will work together with one of our customers and implement new ERP systems.