Markus Håkansson väljer IT informa

Markus Håkansson

MARKUS HÅKANSSON

Markus is a driven senior system developer with focus on integration solutions. Through his extensive experience in system development, Markus has worked with large-scale and complex system solutions, and he is appreciated for his ability to find creative solutions, both from a detailed and a holistic perspective.

Markus väljer IT informa

Som senior systemutvecklare väljer Markus Håkansson att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Markus har bl a lång erfarenhet som fullstackutvecklare och har medverkat i flertal spännande projekt på bl a E.On, Framtiden, Gjensidige och Aimpoint.

Markus började hos oss 7 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Markus joins IT informa

With experience as System Developer, Markus Håkansson chooses to continue his career with us at IT informa. Markus has long experience as a Fullstack Developer, and he has participated in several exciting projects, including E.On, Framtiden, Gjensidige och Aimpoint.

Markus started at IT informa January 7th and will work together with one of our customers and their improvements.