Mats Wåhlander väljer IT informa

Mats Wåhlander

Mats Wåhlander

Experienced Leader with a demonstrated history of working in the retail industry. Skilled in Operations Management, Coaching, Retail, Management, and Leadership. With a strong passion for business, people and technology.

Mats väljer IT informa

Som senior management konsult väljer Mats Wåhlander att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Mats har lång erfarenhet som ledare inom ett flertal roller på bl.a. IKEA, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Mats började hos oss 6 april och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Mats joins IT informa

As a senior management consultant, Mats Wåhlander chooses to continue his career with us at IT Informa. Mats has extensive experience as a leader in a number of roles, including IKEA, and has participated in a number of exciting projects.

Mats started with us on April 6 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued development.