Navid Zavosh i samarbete med IT informa

Navid Zavosh

Navid Zavosh

I’ve always been fascinated in bringing ones ideas in to life. I enjoy working with various aspects of IT to create powerful solutions that can help people.

Navid i samarbete med IT informa

Som senior konsult väljer Navid Zavosh att fortsätta sin karriär tillsammans med oss på IT Informa. Navid har lång erfarenhet som systemutvecklare på bl.a. Elskling, Ikano Bank och Sony Ericsson Mobile Communication, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Navid påbörjade sitt uppdrag den 16 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Navid in collaboration with IT informa

As a senior consultant, Navid Zavosh chooses to continue his career with us at IT Informa. Navid has extensive experience as a system developer in e.g. Elskling, Ikano Bank and Sony Ericsson Mobile Communication, and has participated in several exciting projects.


Navid began his assignment on 16 January and will contribute to the continued development of one of our customers in the coming period.