Lukas Svensson väljer IT informa

Lukas Svensson

Lukas Svensson

Lukas is a knowledgeable, software developer and IT professional. He has experience within the gaming industry as a developer, mainly in C++, and has participated in a number of exciting projects.

Lukas väljer IT informa

Som systemutvecklare väljer Lukas Svensson att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Lukas har erfarenhet inom spelindustrin med C++ som en av hans kompetenser inom programmering.

Lukas började hos oss 7 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Lukas joins IT informa

As a system developer consultant, Lukas Svensson chooses to continue his career with us at IT Informa. Lukas has experience within the gaming industry as a developer, mainly in C++, and has participated in a number of exciting projects.

Lukas started with us on January 7 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued development.