Mia Madsen väljer IT informa

Mia Madsen, Senior Consultant

Mia Madsen

Mia is a good communicator with a positive attitude, and she wants to see that the work she is doing results in the best possible solution for the customer.

Mia väljer IT informa

Som senior konsult väljer Mia Madsen att fortsätta sin karriär hos oss på IT Informa. Mia har lång erfarenhet som produktägare och Business Analyst på bl.a. Diaverum, Mercedes Benz och Sony Ericsson Mobile Communication, och har medverkat i ett flertal spännande projekt.

Mia började hos oss 16 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.


Mia joins IT informa

As a senior consultant, Mia Madsen chooses to continue her career with us at IT Informa. Mia has long experience as a Product Owner and Business Analyst at Diaverum, Mercedes Benz and Sony Ericsson Mobile Communication.

Mia started with us on January 16 and will during the next period contribute to one of our customers’ continued development.